2018MISAWA AB PRE-FESTIVAL

2018/09/08(SAT) MISAWA AB

UH-1N 374AW

C-130J 374AW ERJ-170 CV-222B 8SOS ERJ-190 P-8A VP-45